സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി നാല് വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകള്‍
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി നാല് വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, കാസര്‍കോട്, ജില്ലകളിലാണ് പുതിയ വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നല്‍കിയത്.

നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം പത്ത് വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉള്ളത്. വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ കെട്ടിടം കണ്ടെത്തി സജ്ജമാക്കാന്‍ നാല് ജില്ലകളിലെയും പൊലീസ് മേധാവികള്‍ക്ക് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഓരോ സ്‌റ്റേഷനിലും 19 തസ്തിക വീതം ആകെ 76 തസ്തികകള്‍ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഇതില്‍ 20 എണ്ണം പുതിയതായി സൃഷ്ടിച്ചതും 56 എണ്ണം പുനര്‍വിന്യാസം വഴി കണ്ടെത്തിയതുമായിരിക്കും. ഒരു സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍, ഒരു സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍, അഞ്ച് സീനിയര്‍ സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫീസര്‍, പത്ത് സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫീസര്‍മാര്‍, ഒരു ഡ്രൈവര്‍ എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതിയ തസ്തികകള്‍. ജില്ലയിലെ വനിതാ സെല്‍, റിസര്‍വ്, ബറ്റാലിയന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് തസ്തികകള്‍ പുനര്‍ വിന്യസിക്കുന്നത്.

Credits: JANAM TVSource link

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.