റോഡ് വികസനത്തിന്റെ പേരില്‍ അനധികൃത ഭൂമി കയ്യേറ്റം ; ചൈന സ്വന്തമാക്കിയത് നേപ്പാളിന്റെ 36 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമി


കാഠ്മണ്ഡു: റോഡ് വികസനത്തിന്റെ പേരില്‍ നേപ്പാളിന്റെ ഭൂമി വ്യാപകമായി കയ്യേറി ചൈന. ടിബറ്റിലെ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ മറവിലാണ് ചൈന നേപ്പാളിന്റെ 36 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമി അനധികൃതമായി കയ്യേറിയത്. നേപ്പാള്‍ സര്‍വ്വേ വിഭാഗമാണ് ഭൂമി കയ്യേറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം പുറത്തു വിട്ടത്.

നേപ്പാളിന്റെയും ചൈനയുടെയും അതിര്‍ത്തി ജില്ലകളായ ശംഖുവസഭ, റസുവ, സിന്ധുപല്‍ചൗക്ക്, ഹുല എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഭൂമിയാണ് ചൈന അനധികൃതമായി കയ്യേറിയത്. ഹുംല ജില്ലയിലെ ഭാഗ്ദാരെ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ആറ് ഹെക്ടര്‍ ഭൂമിയും, കര്‍ണാലി ജില്ലയുടെ നാല് ഹെക്ടര്‍ ഭൂമിയും നിലവില്‍ ചൈന ടിബറ്റിലെ ഫുരാങ് പ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

റസുവ ജില്ലയിലെ ആറ് ഹെക്ടര്‍ ഭൂമിയും സിന്ധുപല്‍ചൗക്ക് ജില്ലയിലെ 10 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമിയും ചൈന അനധികൃതമായി കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൂമി നിലവില്‍ ടിബറ്റിലെ കെരുംഗ്, ന്യാലം എന്നീ മേഖലകളുടെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

ശംഖുവസഭ ജില്ലയിലെ ഒമ്പത് ഹെക്ടര്‍ ഭൂമിയും കൂടാതെ കമുഖോല, അരുണ്‍, സുംജുദ് എന്നീ നദീ തീരങ്ങളില്‍ നിന്നുമായി ഒമ്പത് ഹെക്ടറോളം ഭൂമിയും ചൈന അനധികൃതമായി കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട്. ടിബറ്റിലെ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ മറവില്‍ ചൈന നടത്തിയ ഭൂമി കയ്യേറ്റം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും, ഇത്തരത്തില്‍ ചൈനയുടെ കയ്യേറ്റം തുടരുകയാണെങ്കില്‍ നേപ്പാളിന് 100 ഹെക്ടറോളം ഭൂമി നഷ്ടമാകുമെന്നും സര്‍വ്വേ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Credits: JANAM TVSource link

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.