പാ​റ​ശാ​ല​യി​ല്‍ ക്ഷേ​ത്ര​ക്കു​ള​ത്തി​ല്‍ പൂ​ജാ​രി​യെ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തിAnweshanamപാ​റ​ശാ​ല​യി​ല്‍ ക്ഷേ​ത്ര​ക്കു​ള​ത്തി​ല്‍ പൂ​ജാ​രി​യെ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തിAnweshanam
Credits : Anweshanam

Source link

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.