കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് പിജെ ജോസഫ് തന്നെ; ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ കത്ത് തള്ളണമെന്ന് സ്‌പീക്കർക്ക് കത്ത്Anweshanamകേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് പിജെ ജോസഫ് തന്നെ; ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ കത്ത് തള്ളണമെന്ന് സ്‌പീക്കർക്ക് കത്ത്Anweshanam
Credits : Anweshanam

Source link

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.