ഏറ്റുമാനൂരില്‍ അരിച്ചാക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ അലുമിനിയം ഫോസ്‌ഫേഡിന്റെ പൊടി; നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍Anweshanamഏറ്റുമാനൂരില്‍ അരിച്ചാക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ അലുമിനിയം ഫോസ്‌ഫേഡിന്റെ പൊടി; നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍Anweshanam
Credits : Anweshanam

Source link

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.