എതിർപ്പുകളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് വിജയരാജ മല്ലികക്കും ‘വസന്ത സേനനും’ പ്രണയസാഫല്യം


സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ട്രാൻസ് വുമൺ കവയത്രി വിജയരാജ മല്ലിക വിവാഹിതയായി. തൃശൂർ മണ്ണുത്തി സ്വദേശി ജാഷിം ആണ് വരൻ. 

Credits : Asianet NewsSource link

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.