ആ​ല​പ്പു​ഴ വ​ഴി​യു​ള്ള മൂ​ന്നു ട്രെ​യി​നു​ക​ള്‍ കോ​ട്ട​യം വ​ഴി തി​രി​ച്ചു വി​ടുംAnweshanamട്രാക്ക് അറ്റകുറ്റപണി: ആ​ല​പ്പു​ഴ വ​ഴി​യു​ള്ള മൂ​ന്നു ട്രെ​യി​നു​ക​ള്‍ കോ​ട്ട​യം വ​ഴി തി​രി​ച്ചു വി​ടുംAnweshanam
Credits : Anweshanam

Source link

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.